Trang chủ / Tag Archives: lượng người từ miền Đông Nam bộ về các tỉnh miền Tây lên đến hàng chục ngàn nghìn khiến các khu cách ly tập trung tại địa các địa phương quá tải… Ngày 3-10

Tag Archives: lượng người từ miền Đông Nam bộ về các tỉnh miền Tây lên đến hàng chục ngàn nghìn khiến các khu cách ly tập trung tại địa các địa phương quá tải… Ngày 3-10